Een aantal kleine wrakken in de corridor tussen de kust en het windpark Hollandse Kust zijn vrijwel volledig tot op de zandbodem weg gedregd. Er zijn rond deze wrak posities baggerschepen gezien en bij een duik op een van deze wraklocaties zijn vrijwel geen wrakdelen aangetroffen, terwijl deze enkele jaren daarvoor nog meters hoog boven de bodem uitreikten. Alle flora en fauna die normaal gesproken op de wrakken is te vinden is op deze locatie verdwenen. De zeebodem is een kale zandvlakte geworden.Het zicht bij de wrakken varieerde tussen 1 en de 10 meter. De conditie van de bekende wrakken is vrijwel ongewijzigd gebleven ten opzichte van voorgaande jaren, maar in de fauna rond de wrakken zijn wel een aantal punten noemenswaardig:1. De vele mosdiertjes die in 2021 zijn waargenomen zijn grotendeels verdwenen;2. op veel wrakken zijn meerdere grote en soms zeer oude kreeften waargenomen; dat betrof zowel bruin/oranje als blauwe kreeften;3. grote afwezigen dit jaar waren de kabeljauwen; deze zijn vrijwel niet gezien;4. er worden steeds meer gehoornde slijmvissen op de wrakken waargenomen;5. in juni zijn op enkele wrakken stringen met eitjes van de pijlinktvis gezien en op een diepte tussen 9 en 3 meter grote hoeveelheden haarkwallen die vrij in de stroming dreven;6. er is een enkele congeraal gesignaleerd en eenmaal een zeehond op het wrak;7. dieren als Noordzee krab, fluwelen zwemkrab, steenbolk en gehoornde slijmvis zijn massaal op de wrakken aanwezig.