Be like water

Move, explore, improve 

BRAVE WATER FOUNDATION

De Brave Water Foundation heeft zich als doel gesteld om direct en indirect op actieve wijze zich in te zetten ter verbetering en behoud van het oppervlakte water.

Onderzoek

Meten is weten. Door het vergroten van kennis kunnen betere beslissingen worden genomen ter bevordering van de kwaliteit van het oppervlakte water

Training

Doordat we voor onderzoek vaak om en in het water aanwezig zijn is training van de vrijwilligers nodig, zodat alle acties gericht op het verbeteren en behouden van kwalitatief gezond oppervlakte water, veilig kunnen worden uitgevoerd.

Kennisdeling

Samen staan we sterker. Het oppervlakte water is van levens belang voor iedere bewoner van de aarde. Onze kennis delen we graag met anderen. Dat doen wij actief door de samenwerking te zoeken met andere Stichtingen met gelijke doelen.

Nieuws over water