Opsporingen

5 april 2016

Ter ondersteuning van Stichting Signi Zoekhonden verlenen de vrijwilligers van de Brave Water Foundation actief hulp bij opsporingen in en om het water.

Kennisdelen

3 februari 2016

Volg ons op facebook voor de meest recente informatie!   In Mei 2016 is in samenwerking met de Forensische Opsporing Recherche en Stichting Signi Zoekhonden een informatie-avond gehouden over wat er mogelijk aan te treffen is tijdens opsporingen en hoe te handelen. Een zeer leerzame bijeenkomst. In de toekomst zullen meer van dergelijke informatie-avonden georganiseerd worden.

Brave Water Views

24 augustus 2015

De Brave Water Foundation beperkt zich niet tot het grondgebied van Nederland.Het oppervlakte stroomt over de landsgrenzen,verdwijnt onder de grond en komt weer boven.   

Locaties

24 juli 2015

In week 27 zal worden deelgenomen aan een Noordzee Expeditie. Het doel van deze expeditie is een aantal visuele inspecties uit te voeren op wrakken die in de Noordzee liggen. De informatie die wordt verzameld helpt bij het beter in kaart brengen van de onderwater wereld. Zowel op het gebied van flora en fauna als … Read More