financiële verantwoording

Brave Water Foundation.

Financiële Verantwoording in hoofdlijnen

De Brave Water Foundation werft gelden door sponsoring, promotie, geven van trainingen en presentaties en door de verkoop van merchandise. Het beheer van de verkregen inkomsten vindt plaats door de Penningmeester en worden besteed conform de doelstelling van de stichting.
Na afsluiting van het boekjaar zal een verkort financieel verslag en een inhoudelijke verantwoording op de website worden gepubliceerd.

De leden van het bestuur van de Brave Water Foundation ontvangen conform de bepalingen in de statuten geen andere beloning dan een vergoeding voor de gemaakte kosten.

Jaarrekening 2022

Jaar verantwoording 2022

Jaarrekening 2021

Jaar verantwoording 2021

Jaarrekening 2020

Jaarrekening 2019

Jaar verantwoording 2019

Jaarcijfers 2018

Jaar verantwoording 2018

Jaarcijfers 2017

Jaar verantwoording 2017

jaarrekening 2016