Een van de problemen waar Bonaire mee kampt is het plastic afval dat ongevraagd aanspoelt op de oostkust en/of dat gedumpt wordt op de landfill en weer wegwaait. No Waste Caribbean verzamelt plastic afval of afgedankte plastic gebruiksvoorwerpen, versnippert dat en maakt er door middel van verhitting weer nieuwe souvenirs of gebruiksvoorwerpen van die op de locale makt verkocht worden. Om dat goede doel te steunen helpen we hen waar dat kan. Zo zijn we een paar dagen gaan helpen om van grote stukken plastic (zoals afgedankt kajaks) kleine stukjes te maken die verwerkt kunnen worden.