Opruimen Noordzee 2022

Op veel wrakken in de Noordzee zijn (resten van) achtergelaten visnetten, -lijnen en -lood te vinden. Behalve dat de onderwaternatuur hiermee ontsiert wordt zijn de netten en lijnen vaak een dodelijke val voor de dieren die beschutting zoeken op de wrakken. Ze zwemmen zich vast en komen na verloop van tijd van honger om. Duikers nemen waar mogelijk achtergebleven netten, lijnen en vislood mee naar boven om er zo voor te zorgen dat de wrakken op de Noordzee weer veilige schuilplekken worden voor vissen, krabben en kreeften.