Ondanks de coronamaatregelen zijn er door Onderwaterfauna zowel in 2021 als in 2020 metingen gedaan in de Toolenburgerplas en het Haarlemmerbos. De Toolenburgerplas staat er biologisch goed voor met gemiddeld een mooie PH-CO2 factor. De fosfaten blijven aan de hoge kant wat het water een groene kleur geeft en het onderwaterzicht niet bevorderd. Door een gemiddeld lagere waarde van NO3 (Nitraat) is de plantengroei dit jaar wat achter gebleven. Dit was vooral te merken aan het fonteinkruid (Potamogeton perfoliatus) wat veel minder aanwezig was. Het Haarlemmermeersebos is vanaf 2016 bergafwaarts gegaan. Nu er sinds mei 2021 een nieuwe beluchtingsinstallatie in bedrijf is genomen, is de afgelopen tijd de waterkwaliteit flink verbeterd. Helaas was dat alleen aan de PH-CO2 factor te zien en niet aan het zicht of de fauna onder water.Jaarverslag Onderwaterfauna 2020-2021