Afgelopen jaar heeft Onderwaterfauna met hulp van ons de waterkwaliteit van zowel het Haarlemmermeersebosplas als de Toolenburgerplas gemonitord:Vooralsnog lijkt de situatie in de Toolenburgerplas stabiel en heeft de plas een gezonde, maar vooral rijke flora en fauna. Tot 2022 groeiden de Nitellopsis en Kranswieren in de Toolenburgerplas nog weelderig. In 2023 echter was deze minimaal; misschien als gevolg van het slechte zicht en/of de oorzaak daarvan. Ook is een explosieve toename van het aantal grondels waargenomen. Voordeel daarvan is dat de grote baarzen en snoeken voldoende prooidieren voorhanden hebben.2013 was voor de Haarlemmermeerse Bosplas een topjaar vanwege de grote hoeveelheid kranswieren met wel liefs 5 soorten. Dit was ook het eerste jaar, dat er niet meer belucht werd. Daarna is de hoeveelheid kranswieren sterk achteruit gegaan, tot slechts enkele plantjes van maar 1 soort. De Nitellopsis, die ooit een paar jaar achter elkaar op dezelfde plek stond, is na 2015 niet meer waargenomen. Dat betekent, dat de waterkwaliteit achteruit is gegaan. In 2021 is er een nieuw beluchtingssysteem geplaatst. Onderzoek laat zien dat het biologische evenwicht vanaf 2021 weer significant is verbeterd. In 2022 heeft die verbetering van de waterkwaliteit in de Haarlemmermeersebosplas zich voortgezet. Onderzoek watercondities 2024